Contact Us

Our Schools

Velammal Matric. Hr. Sec. School (Main)

‘Velammal Gardens’, T.S Krishna Nagar,
Mugappair, Chennai – 600037,
Tamil Nadu, India.
Phone: +91-44-2656-0063/1166
email: info@velammalmain.com

Velammal Vidyalaya West

‘Pearl Palace’, Block No. 7,
Mugappair West, Chennai – 600 037,
Tamil Nadu, India.
Phone: +91-44-2653-2578/3312
email: info@velammalwest.com

Velammal Matriculation School(Paruthipattu)

‘Velammal Avenue’,Avadi–Ponnamallee High Road,
Paruthipattu ( Avadi) , Chennai – 600 071.
TamilNadu,India.
Phone: +91 7358309991 \ 7358069991
Email: info@velammalavadi.com

Reach Us